Refleksjoner over eget arbeid med barn

Dokumentasjon av hva barn sier og gjør i barnehagens hverdag, gir oss mulighet til å se på dette igjen og igjen når dette dokumenteres skriftlig og med bilder. Dokumentasjon av barns uttrykk, tegninger, arbeider og det de sier og gjør gir oss viktig innspill til planlegging videre og til at de skal medvirke i in egen hverdag.

Det å dokumentere det barna holder på med i barnehagen, er et av de viktigste verktøy vi har i arbeidet vårt. Dokumentasjon hjelper oss å stoppe opp og tenke over det vi gjør og hva for strategier barn bruker i lek og læring. Bilder, lyd og tekst snakker til oss!!!

I arbeid med barna bruker vi aktivt bilder, tekst og film. Vi bruker dette sammen med barna. I samtaler og kommunikasjon i hverdagen, finner veier videre sammen. 

Vi bruker også bilder, tekst og film i det pedagogiske arbeidet med å reflektere over det vi gjør, og de leke og lærings prosesser barna viser oss.