Et barn er født rikt, med store ressurser og muligheter

Alle barn er født intellegente, med muligheter for lek, opplevelser og deltagelse i et fellesskap. Barn lærer i sosiale sammenhenger sammen med andre barn og voksne. For oss i Amandus er det viktig å gi barn tid, ro og rom for varierte, spennende og magiske muligheter for lek, opplevelser, fantasi igjen og igjen. "Det man hører glemmer man. Det man ser husker man. Det man gjør forstår man". Loris Malaguzzi