Barnehagens innhold og arbeidsmåter

Vi bruker prosjektarbeid som en arbeidsmetode, hvor vi gjennom ulike tema sammen med barna utforsker, erfarer og prøver ut ulike vinklinger på tema sammen med barna med barna. Rammeplanen og styringsdokumenter gir oss innhold til prosjektene, sammen med barnas fantasi, innspill og oppfatning av verden omkring oss. Årets prosjekt er Eventyr og lek med språk.

Prosjekt arbeid er en arbeidsmåte. Det er en god og systematisk arbeidsmetode for å kunne planlegge og gjennomføre barnehagens innhold på. Et prosjekt kan innholde mange tema.

Rammaplanens 7 fagområder, årets 4 tider og barnas sanser er viktige redskaper i planleggings prosessen. Vi vil forsøke å fange opp hva som skjer rundt oss og gjennom barnas medvirkning vil vi finne frem til hva barna interresserer seg for i de ulike tema vi velger. Barnas innspill, tanker, ideer gjennom samtaler rundt tema, danner rammen for videre arbeid i prosjektet.

Det å lytte til hva barn vil vise, fortelle, uttrykke av tanker om et tema, fører til at vi planlegger for: Hva som kan komme til å skje hvis barn møter......???

Vi vil ikke vite i detalj hvor prosjektet ender. Det er prosessene med barna som er i fokus, ikke produkter eller "rett " fasit / resultat.

Men vi må planlegge og tilrettelegge for hva vi tenker at barn kan komme til å ha bruk for, i møte med ulike tema i prosjektet. Verktøy, materialer og rommet er derfor viktige redskaper for oss, for å kunne tilrettelegge for at barn har dette tilgjengelig til sine leke- og lærings prosesser.