SAMORDNET OPPTAK I RISØR KOMMUNE

I Risør kommune har alle barnehagene 4 opptak i året. 1. august, 1. oktober, 1. januar, 1. april. Søknadsfrist for hovedopptak(1. August) i barnehagen er 1. mars. Alle barnehagene har felles samordnet opptak, og foreldre kan gå inn på Risør kommune. no og søke via Vigilo.no, foreldreportal for å søke om barnehageplass. Foreldre vil også finne info om barnehageopptak på Risør kommune sine nettsider. Vil du vite mer om Amandus barnehage SA, så ta en titt på denne nettsiden, ta kontakt med barnehagen på 99345289 (styrer) eller ta en tur innom oss i Randviksveien 63, Risør.

Risør kommune.no

- oppvekst- barnehage

- barnehageopptak

- digital søke funksjon på Vigilo.no