HISTORIEN OM AMANDUS BARNEHAGE

Amandus barnehage ble åpnet i 1989. Det var av en gjeng initiativrike foreldre, som trengte barnehageplass til barna sine. Amandus barnehage fikk da tilhold i et lite gammelt gårdshus nede på Randvik Gård. Amandus er fremdeles foreldre drevet, og har et Eierstyre med fem valgte foreldre, som sammen med styrer leder og drifter barnehagen. Amandus barnehage ble oppgradert med nytt tilbygg i 2010. Barnehagen er fortsatt liten, men har til sammen 39 plasser for barn i alder 1-6 år. Pr 1.1.2021 er det 32 barn i Amandus, fordelt på to avdelinger, Solstaua og Frøya.

Foreldresamarbeid:

Amandus er en liten to avdelings barnehage med et tett samarbeid med alle foreldre.

Barnehagen styres av lovverk og rammer som Barnehageloven og Rammeplanen gir. Barnehagen har vedtekter, som er utarbeidet gjennom Eierstyre og Foreldrerådet, og som legger føringer for drift av barnehagen.

Barnehagen har et Samarbeidsutvalg, hvor represententer fra foreldrene og personalet legger grunnlag for barnehagens innhold.

Barnehagen har også en Dugnads komitee, som sammen med styrer har ansvar for to dugnader pr år.

Bygningene våre er eiet av Risør kommune. I 2010 fikk vi lov å utvide arealer, og bygget derfor på et nytt tilbygg. Det er i denne delen av barnehagen små barns avdelingen er. Her er det lyst, fint og høyt under taket. Det er vannbåren varme i gulvene og hele barnehagen har fått ventilasjones anlegg.

Den gamle delen står for tur nå ift oppgradering. Det gir barnehagen særpreg, variasjon i rom og størrelse, det å ha gammelt og nytt sammen.

Uterommet vårt er stort og variert. Vi har en lun solrik hage med fjell, knatter og trær. Vi har plener til å løpe på, og små bakker som barna kan utfordre seg motorisk. De siste årene har vi hatt en flittig forledre gjeng som har lagt ned mange timer dugnad på ute plassen, slik at den har fått et stort løft. 

Den største fordelen med beliggenheten er nærheten til naturen, jordene, skogen, strendere og sjøen som ligger der rett utenfor porten klar til å utforskes.................