BARNEHAGENS LEKE- OG LÆRINGSMILJØ

Rommet inne og ute er en viktig del av vår pedagogiske tilrettelegging for barns leke- og læringsmiljø. Vi tilrettelegger for at rommene skal ønske barna velkommen, og skal gi dem inspirasjon til lek og læring, fellesskap, vennskap og kreative aktiviteter. Leken har stort fokus her i Amandus. Det å gi barna tid, ro og rom til å leke er en viktig del av hverdagene i Amandus. I likhet med et aktivt uteliv, er lek et satsningsområde hos oss, nettopp for å fremme gode læringsmuligheter. Men lek skal også får være frydefullt, fritt og fantasifullt her hos oss!