REFLEKSJONER OVER EGET ARBEID MED BARN

Dokumentasjon av hva barn sier og gjør i barnehagens hverdag, gir oss mulighet til å se på dette igjen og igjen når dette dokumenteres skriftlig og med bilder. Dokumentasjon av barns uttrykk, tegninger, arbeider og det de sier og gjør gir oss viktig innspill til planlegging videre og til at de skal medvirke i egen hverdag.

Det å dokumentere det barna holder på med i barnehagen, er et av de viktigste verktøy vi har i arbeidet vårt. Dokumentasjon hjelper oss å stoppe opp, tenke over det vi gjør og reflektere over ulike strategier barn bruker i lek og læring. Bilder, lyd og tekst snakker til oss!!! Barns handlig og væremåte, de valg de tar og det de sier og velger gir viktige spor videre i arbeidet.

I arbeid med barna bruker vi aktivt bilder, tekst og film. Vi bruker dette sammen med barna. I samtaler og kommunikasjon i hverdagen, finner veier videre sammen. 

Vi bruker også bilder, tekst og film i det pedagogiske arbeidet med å reflektere over det vi gjør, og de leke- og lærings prosesser barna viser oss.