FRØYA AVDELING FOR BARNA 1-3 ÅR

Avdeling Frøya har fått navnet sitt etter hesten til Amandus Dalevold. (Mannen som bodde i det gamle huset vårt) Her er det 9-13 små krabater under 3 år som har tilhold. På liten avdeling er det 3-4 voksne hver dag, og gruppen på 13 barn blir delt opp i mindre grupper etter alder og interesser.

Barn på Frøya er i alderen 1-3 år, og disse barna erfarer og opplever gjennom sanser og kroppen. Dette forsøker vi å tilrettelegge for i miljøet, hvor barna skal leke, erfare, prøve ut igjen og igjen.