Nyheter

 • Foreldrebetaling

  Her er det gode nyheter for Norges foreldre og barnehager!

  18.03.2020 19.20
 • 5 gode tips til foreldre

  5 tips til barnehageforeldre i den nye hverdagen vi opplever idag!:)

  18.03.2020 19.18
 • Planleggingsdag

  Det er 5 planleggingsdager i barnehagen. Da er det stengt i barnehagen for barna! Vi voksne planlegger, tilrettelegger og evaluerer arbeidet vårt. Noen ganger er vi også på kurs for å utvide kompetansene våre.

  22.05.2019 17.15
 • Sjørøverfest

  I Juni hvert år er det sjørøverfest i barnehagen! Da kan barna kle seg ut som en sjørøver. Kanskje en og annen stor sjørøver kommer innom på tokt.

  22.05.2019 17.13
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

BARN KAN MER OG FÅR TIL MER ENN HVA VI TROR. DET ER VI VOKSNE SOM MÅ TA OSS TID TIL Å LYTTE OG LAR DEM FÅ MULGIHETER

Alle barn er født med iboende ressurser, med mulighet for lek, erfaring, utforsking, samarbeid og læring. Vi henter inspirasjon fra Reggio Emilia filosofi, hvor grunntanken bygger på humanistisk psykologi, og et positivt menneskesyn, hvor man ser hver enkelt barn som unikt og med iboende ressurser. Grunntanken i filosofien handler om alles rett til å være delaktige i sitt eget liv, i et demokrati, der hver enkelt menneskes iboende ressurser blir sett på som er ressurs for seg selv, andre og samfunnet.